Wie zijn wij?

Waar staan wij voor?

Een grote mate van betrokkenheid, respect voor ieders levenswijze en oog voor kwaliteit zijn een rode draad in het leven en werk van Marga Klompé. Als organisatie streven wij dit dagelijks na. Wij willen van ieder moment, hoe speciaal of hoe moeilijk ook, samen het beste maken. De momenten van de waarheid. De speciale momenten, de moeilijke momenten, maar juist ook die ‘gewone’ momenten die voor een stukje geluk kunnen zorgen. Alles binnen de mogelijkheden om die dingen te realiseren die het leven de moeite waard maken, groot of klein. Net als Marga Klompé. We dragen dan ook met trots haar naam!

Marga Klompé (1912-1986) werd in 1956 de eerste vrouwelijke Nederlandse minister. Zij heeft zich altijd ingezet voor het vrijwilligerswerk en was één van de grondleggers van belangrijke sociale- en welzijnswetgeving zoals de Wet op de Bejaardenoorden en de Algemene Bijstandswet. Het credo van Marga Klompé luidde: ‘In een samenleving telt ieder mens.’

Benieuwd wat Marga Klompé allemaal doet?

Onze visie op zorg

Wij onderschrijven de visie op positieve gezondheid: ‘Het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven'.

Onze missie

Samen met partners zetten wij mensen in hun kracht en ondersteunen we hen om zo lang als mogelijk het leven te leiden zoals zij dat zelf zouden willen.

Kernwaarden

Binnen onze organisatie streven wij de volgende waarden na:

  • Gelijkwaardigheid – Iedereen is gelijk in zijn of haar waarde en het betekent dat we met ieder mens op een vergelijkbare manier omgaan. Om gelijkwaardigheid na te kunnen streven is het belangrijk dat mensen zichzelf zijn, de ander serieus nemen en de ander in zijn waarde laten.
  • Veiligheid – Veilig zijn betekent dat mensen zich veilig voelen. Dit betekent ook dat Marga Klompé een omgeving creëert waarin een ander zichzelf kan zijn en dat onze medewerkers de ander een veilig gevoel geven. Veiligheid geeft zelfvertrouwen en is een stimulans voor een positieve sfeer.
  • Betrouwbaarheid – Dit betekent dat we doen wat we zeggen, zodat een ander op ons kan vertrouwen. We scheppen duidelijkheid en zijn eerlijk in de relatie met anderen.
  • Solidariteit – We zijn door een gevoel van saamhorigheid met elkaar verbonden. Dit betekent dat medewerkers delen, dat we elkaar steunen, dat we betrokken en behulpzaam zijn, en (ook als het minder goed gaat) iets voor een ander betekenen.
weetjes enzo
Marga Klompé in getallen
8,1

Medewerkers hebben Marga Klompé een 8,1 gegeven in het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

<strong>Marga Klompé</strong> onze naamgeefster, zou nu 106 jaar oud zijn.
106

Marga Klompé onze naamgeefster, zou nu 106 jaar oud zijn.

30
Karin

De meest voorkomende voornaam onder de medewerkers is Karin. 30 medewerkers hebben deze voornaam.