Privacy- en cookieverklaring

Wij respecteren de privacy van onze websitebezoekers en zorgen ervoor dat persoonlijke informatie die wij verkrijgen via de website vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

  • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij uw persoonsgegevens uitvragen
  • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist
  • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn
  • Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken

Contactformulieren

Op de website van Marga Klompé worden contactformulieren gebruikt die websitebezoekers invullen voor meer informatie. De gegevens van de formulieren worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of op een beveiligde server van een derde partij. Marga Klompé vraagt in de formulieren om persoonlijke of bedrijfsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats (naw) gegevens. Deze gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld. Marga Klompé gebruikt deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze door bezoekers zijn verstrekt.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Gebruik van cookies

Marga Klompé gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies, die noodzakelijk zijn om onze website te kunnen laten functioneren. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld cookies om te onthouden of toestemming is gegeven voor het plaatsen van cookies.

Analytische cookies

Ook gebruiken we met toestemming analytische cookies, waarmee we de werking van onze website kunnen optimaliseren. Wij kunnen met deze cookies bijvoorbeeld bijhouden hoe u onze website hebt gevonden en welke delen van onze website u hebt bezocht.

Tracking cookies

Daarnaast worden er met toestemming zogeheten tracking cookies geplaatst via onze website. Met behulp van deze cookies kan een (anoniem) profiel van uw surfgedrag worden opgebouwd, waarmee bijvoorbeeld berichten of advertenties kunnen worden afgestemd op uw interesses.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Uw wettelijke rechten

U mag Marga Klompé vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Marga Klompé verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via ons contactformulier, een e-mail te sturen naar info@szmk.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0314 - 47 41 00.