Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling biedt medewerkers van Marga Klompé de mogelijkheid om vermoedens van misstanden te melden die niet binnen normale werkprocessen of met de eigen leidinggevende kunnen worden opgelost. De klokkenluider heeft bij het melden van een misstand de bedoeling om de noodklok te luiden. Naast de klokkenluidersregeling kent Marga Klompé een klachtenregeling voor medewerkers om klachten te melden. De klachtenregeling is bedoeld voor het uiten van onvrede over een, vaak individuele, situatie in het werk.